Wat je tegen huisstofmijtallergie kan doen – What you can do against dust mite allergy

NL – eerste deel & EN – second part

Doet huisstofmijt je niezen? Merk je dit wanneer je een stoffige kamer binnen gaat of wanneer je in bed gaat?

Ze komen er weer aan: de koudere seizoenen. Herfst en winter verhogen de kans op allergische reacties op huisstofmijt doordat ramen en deuren gesloten blijven en de verwarming terug wordt opgezet. We blijven ook meer in onze comfort zone, ons huis.

https://pixabay.com/nl/users/herbert2512-2929941/
https://pixabay.com/nl/users/herbert2512-2929941/

Wat je er tegen kan doen? Hieronder lees je zaken die jij kan doen om je allergische reactie te minderen en te voorkomen.

Je slaapkamer

 • Hou de temperatuur en vochtigheid in de slaapkamer laag (< 18°C, < 60%).
 • Door simpel regelmatig de ramen te openen, kan dit al.
 • Luchtbevochtigers zet je best niet in je slaapkamer.
 • Verbindingsdeuren met badkamers hou je gesloten.
 • Een matras uit synthetische materialen vermindert je kans op een allergische reactie.
 • Koop een speciale antiallergische hoes voor je matras en kussen(s). De huisstofmijt kan hier niet doorheen.
 • Zijn je dekbed en kussen(s)? Overweeg om deze te vervangen door synthetische.
 • Was je laken, hoeslaken, dekbedovertrek en kussenslopen elke week op 60°C.
 • De hoofdkussen(s) en dekbedden was je best 4 keer per jaar op 60°C.
 • Klop de hoofdkussen(s) en dekbedden regelmatig buiten uit.
 • De huisstofmijt heeft het graag warm en vochtig. Zorg dat je zweet kan verdampen overdag door het dekbed open te leggen.
 • Je slaapkamer is geen kleedkamer. Laat je kleren er niet rondslingeren en kleed je elders om.
 • Leg of hang je kleren in afgesloten kasten.
 • Je slaapkamer is best vrij van tapijten, planten, knuffelbeesten, hemelbedden en wasmanden. Beperk gebruik van gordijnen.

Je huis

 • Zet regelmatig deuren en ramen open om te verluchten. Doe dit 2 maal. Bijvoorbeeld ‘s morgens na het opstaan en ‘s avonds voor het slapengaan.
 • Kies voor vloeren die je nat kan dweilen zodat je geen stofzuiger hoeft te gebruiken. Afstoffen doe je of laat je doen met een vochtige doek.
 • Zorg dat je wanden glad en goed afwasbaar zijn. Glasvezelbehang of jutebehang geven grip aan de huisstofmijt. De voorkeur gaat uit naar verf of vinylbehang. Schilderijen, lijsten en posters zijn te mijden.
 • Dweil elke week minstens 1 keer. Vervang stofzuigen en vegen er door.
 • Elk jaar je gordijnen was is heel belangrijk.
 • Rook, smoor of vape niet.  
 • Vocht is de minnaar van huisstofmijt. Verlucht je huis en stel de verwarming goed in. Behandel vochtproblemen (lekken, insijpelen). Koudebruggen aan o.a. ramen en condensatie dien je te voorkomen.
 • Laat je was buiten drogen of zorg voor een afvoer van de droogkast naar buiten.
 • Echte stofhaarden zijn: elektronische apparatuur zoals TV, stereo, PC, laptop, droogbloemen, dekens, stoffen zetels, knuffels, ornamentjes allerhande, tijdschriften, boeken en kamerplanten.  

Pas stap voor stap je huis en slaapkamer aan.

Je zal zien dat je allergische reacties verlichten als stof onder een vochtige doek. 😉


Does dust mites make you sneeze? Do you notice this when you enter a dusty room or when you go to bed?

They’re coming again: the colder seasons. Autumn and winter increase the risk of allergic reactions to dust mites by keeping windows and doors closed and the heating being turned on. We also stay more in our comfort zone, our home.

What can you do about it? Below you can read things you can do to reduce and prevent your allergic reaction.

Your bedroom

 • Keep the temperature and humidity in the bedroom low (< 18°C, < 60%).
 • By simply opening the windows regularly, this can already be done.
 • Don’t put humidifiers in your bedroom.
 • Keep connecting doors to bathrooms closed.
 • A mattress made of synthetic materials reduces your risk of an allergic reaction.
 • Buy a special antiallergic cover for your mattress and pillow(s). The dust mite can’t get through them.
 • Are your duvet and pillows filled with down? Consider replacing them with synthetic ones.
 • Wash your sheets, blankets, duvet cover and pillowcases every week at 60°C.
 • The pillow(s) and duvets are best washed 4 times a year at 60°C.
 • Air the pillow(s), blankets and duvets outside regularly.
 • The dust mite likes to be warm and humid. Make sure your sweat can evaporate during the day by laying the duvet and blankets open.
 • Your bedroom is not a dressing room. Don’t leave your clothes lying around and change elsewhere.
 • Put or hang your clothes in locked closets.
 • Your bedroom needs to be free of carpets, plants, stuffed animals, four-post beds and laundry baskets. Limit use of curtains.

Your living areas

 • Regularly open doors and windows to vent. Do this twice a day. For example, in the morning after getting up and before bedtime in the evening.
 • Opt for floors that you can mop wet so you don’t have to use a vacuum cleaner. Dusting can be done with a damp cloth.
 • Make sure your walls are smooth and washable. Fibreglass wallpaper or jute wallpaper give grip to the dust mites. The preference is for paint or vinyl wallpaper. Paintings, frames and posters can be avoided.
 • Mop at least once a week. Avoid vacuuming and sweeping.
 • Wash every year your curtains. This is very important.
 • Don’t smoke or vape.
 • Moisture is the helper of dust mites. Vent your house and set the heating properly. Treat moisture problems (leaks). Cold bridges on windows and condensation can best be avoided.
 • Let your laundry dry outside or drain the tumble dryer towards outside.
 • Real dust sources are: electronic equipment such as TV, stereo, PC, laptop, dried flowers, blankets, seats and sofas, stuffed animals, ornaments of all kinds, magazines, books and house plants.

Step by step, adjust your living areas and bedroom.

You will see that your allergic reactions are being relieved like dust under a damp cloth. 😉

Geef een reactie