Visie

Je eerste stap tot een gezondere leef- en voedingsstijl heb je bij deze reeds gezet.

Of je nu je leven of voeding wil aanpassen naar:

  • een gezondere stijl passend bij de leefstijl waar je naartoe wil werken,
  • minder klachten wil van je allergieën of intoleranties,
  • stress of vermoeidheid wil minderen (en het effect hiervan op je eetpatroon),
  • preventief of regeneratief wil werken voor een aandoening, burn-out of bore-out,…
  • je levenskwaliteit (quality of life) wil verhogen

je bent op weg.

De interactie tussen je lichaam, geest, spanning, stress, ontspanning, energie en je omgeving bepalen je doen en laten gedurende je leven. Het coaching traject zal inzicht geven waardoor de puzzelstukken op hun plaats vallen. 

We maken gebruik van allerlei werkvormen: creëren van overzicht, gesprek in combinatie met opdrachten, pieken en dalen zichtbaar maken, …  Waar jij op het moment klaar voor bent. Het traject wordt individueel aangepast naar jouw mogelijkheden, behoeften en noden.

Jij en ik bepalen samen hoe we jou tot elke stap zullen brengen.

Luisteren, motivatie, begeleiding in je traject, informatie, creatieve hulpmiddelen, schouderklopjes en een duwtje in de rug kan je als de taken van je coach en diëtist zien. En dit zonder enig oordeel van haar kant.

Niets moet, jij beslist. Of we begeleiden je om tot een keuze te komen.

Wil je je voedingsstijl aanpassen?

Bij Rroom wordt enkel een “dieet” aangeraden indien dit medisch nodig is. Bij over- of ondergewicht help ik je je voeding te optimaliseren met een gezonde levensstijl. Met je eet- en leefgewoontes en -keuzes aan de slag gaan is de kern om je mentaal en fysiek goed te voelen.

Wanneer een eliminatie- of herintroductiedieet wordt voorgesteld, zal deze steeds voorafgegaan en gevolgd worden door inzicht voor een brede variatie in je voeding die past binnen een gezonde leefstijl.

Waarom coachen:

Het is belangrijk rekening te houden met de interactie tussen  lichaam, geest, energie, spanning, stress, ontspanning en omgeving.

Gewoonte- en gedragsverandering, wat jij wil, gedachten, gevoelens en gewaarwordingen zijn enkele pijlers waarop we ons baseren.

Niet enkel de voeding die we eten of drinken, maakt dat we in leven blijven. Gezonde relaties, regelmatige fysieke activiteit en goede slaap, een bevredigende tijdsinvulling en tijd voor jezelf kunnen je honger stillen. We verlangen naar spel, plezier, aanraking, romantiek, intimiteit, liefde, succes, kunst, muziek, zelfexpressie, leiderschap, opwinding, avontuur en zingeving: allemaal ook essentiële voeding om te genieten van je leven en te zorgen dat je het de moeite waard vindt.

Uit de chaos gecreëerd door onze omgeving, media, verleden,… gaan we terug naar de basis om van daaruit verder te bouwen aan wat jou een beter gevoel over jezelf en jouw doen en laten zal geven. Je gaat beter kunnen ‘verteren’.

We kijken naar mogelijkheden ipv beperkingen.

forward.jpg
Erkend Diëtist – Allergiediëtist
Ingenieur Voeding & Dranken
Creatief Agogisch Coach Stress & Burn-Out

Rewind Pause Play Forward is het motto in de praktijk:

Geef een reactie