Verrast door koplampen van een snelle wagen op de snelweg – Caught in the headlights

NL & EN 2nd part


Al opgemerkt dat er van alles op je afkomt: “je moet #glutenvrij#lactosevrij#additievenvrij#suikervrij, zonder tarwe, zonder melk, …. eten”. En dan nog die dik gedrukte letters, ‘kan sporen van… bevatten’, probiotica, … ? Ga je op zoek naar een oplossing in tijdschriften, social media, de supermarkt, bij je osteopaat, commerciële testen,…?

Het kan je doen voelen als een hert in het licht van de koplampen van een snelle wagen op de snelweg.


Er is maar 1 waarheid en dat is die bij jou persoonlijk klopt! Niet die van die auteur of actrice die zijn/haar ervaringen deelt of die commerciële firma,…


Het vraagt wat tijd en inspanning om dit uit zoeken onder begeleiding van een gespecialiseerde getrainde diëtist.

Wel de moeite waard om de schijnwerper eens echt op jou te laten schijnen.

Already noted that everything comes at you: “you have to eat #glutenfree#lactosefree#additivefree#sugarfree, without wheat, without milk,… . And then there are those bolt printed letters, ‘can contain traces of…’, probiotics,… when you start looking for a solution in magazines, social media, the supermarket, with your osteopath, commercial tests,… ?

You’ll probably feel like a deer caught in the headlights on the highway.


There’s only one truth, and that’s the one that’s right with you personally! Not that of the author or actress who shares his/her experiences or that commercial firm,…


It takes some time and effort to sort this out under the guidance of a specialized trained dietitian.

It will be worth it, letting the spotlight really shine on you.

Geef een reactie