Is een appel een appel – Is an apple an apple

Is een appel een appel? DUTCH – first part

Is an apple an apple? ENGLISH – second part

@allergieintolerantiecoachdieet

Is een appel een appel?

Het seizoen van de appels en peren! Dat wordt smullen.

Een voedingsmiddel bevat heel veel verschillende stoffen waaraan je fysieke en mentale klachten zou kunnen linken. De oplossing is verschillend.

Voor de ene kan eender welke appel smaken. Een ander dient kieskeuriger te zijn welke appel er wordt gekozen of hoe hij die appel kan eten.

🍏 Je kan een ALLERGIE hebben op appel:

🍎 Heb je een primaire of ernstige appelallergie én heb je bij het eten van appel al eens een voor jou niet zo aangename gewaarwording gehad, dan mijd je best om deze te eten onder eender welke vorm om klachten te voorkomen.

🍎 Heb je een kruisallergie op appel én heb je bij het eten van appel al eens opgemerkt dat je milde last ervaart zoals jeuk, tintelingen of irritatie aan de lippen, neus, ogen, tong en keel? 🔥 Verwarmen van het lekker stuk fruit maakt dat je ze kan eten zonder klachten – een gestoofde appel met kaneel, een appeltaart, appelmoes,… allerlei mogelijkheden voor die sappige appel.

Wist je dat er appels bestaan die hypo-allergeen zijn? Heb je een kruisallergie, dan kan je eens met je allergiediëtiste bespreken om deze te proberen door stilaan op te bouwen. De Santana (eind augustus tot februari in de winkel) en de Elise appel (oktober tot juni te verkrijgen). Deze appels kan je niet eten wanneer je een primaire of ernstige allergie hebt.

🍏 PSEUDO-ALLERGIE voor een stof in appel bestaat ook. Een appel is niet zomaar een appel.

  • 🍎 de soort appel en of
  • 🔪 schillen of niet en
  • 🍎 hoeveel je er van eet

spelen een rol in de reactie die je dan ervaart.

Geschilde Golden en Red Delicious of kiezen voor de groene Grany Smith maakt dan mogelijk een verschil qua klachten voor jou.

Wil je weten hoe en welke soort je wel kan eten zonder klachten, laat je begeleiden om dit stapsgewijs uit te zoeken.

🍏 Appel en BUIKKLACHTEN: de sorbitol en of de fructose in appels kunnen bij mensen buikklachten zoals o.a. buikkrampen, opgeblazen gevoel, rommelende darmen of lossere stoelgang geven.

  • 🔪 Welke hoeveelheid sorbitol (o.a. in bepaalde fruitsoorten en suikervrije kauwgom) of fructose (o.a. in andere fruitsoorten en fructose-glucosestroop) je inneemt via voeding, supplementen, siropen of medicatie
  • ⏱ gedurende de voorbije 72 uur

bepalen of je het ervaart in je buik of stoelgang en de ernst ervan.

🍎 Fructosemalabsorptie is een andere en erfelijke vorm waarbij je strikter dient te letten op de hoeveelheid fructose om klachten uit te sluiten.

Zou het handig zijn om dit uit te zoeken zodat je klachten kunnen verminderen?


@allergieintolerantiecoachdieet

Is an apple an apple?

Jeeeej! It’s the season of apples and pears! It’s going to be a treat.

One type of food has a large variety of substances in it. Each substance can be linked to a complaint, physical or mental. The solution to reduce complaints is different.

For one, any apple can taste good. Another should be pickier which apple is chosen or how he can eat that apple.  

🍏  You may have an ALLERGY to apple:

🍎 If you have a primary or severe apple allergy and have already had a not so pleasant sensation when eating an apple, then you’d best avoid eating in any way to  prevent reactions.

🍎  Do you have a cross sensitivity to apple and have you noticed, when eating apple, that you experience problems such as itching, tingling or irritation to the lips, nose, eyes, tongue and throat? 🔥  Heating the tasty piece of fruit allows you to eat them without complaints – a braised apple with cinnamon, an apple pie, apple sauce,… all kinds of possibilities for that juicy apple.

Did you know that there are apples  that are hypo-allergenic? If you have a cross sensitivity, you can discuss it with your  allergy dietitian to try gradually building up the amount of allergens. The Santana (late August to February in store) and the Elise apple (October to June to obtain). You can’t eat these hypo-allergenic apples when you have a primary or severe allergy.

🍏  PSEUDO-ALLERGIE to a substance in apple also exists. An apple is not just an apple.  

  • 🍎The type of apple and whether 🔪  you peel it or not and
  • 🍎 the quantity of the apple you eat,

determine the reactions you’ll experience.

🍎 The apple variety: 🔪 Peeled Golden and Red Delicious or opting for the green Grany  Smith may make a difference in terms of complaints for you. If you want to know how and which kind you can eat without complaints, let yourself be guided to find out step  by  step.

🍏  Apple and ABDOMINAL DISCOMFORT: the sorbitol and or fructose in an apple can cause discomforts as abdominal cramps, bloating, rumbling intestines or looser stool and triggered bowel movements for some people. What determines that you’ll experience gut isssues or not, and/or stool change and the severity?

  • 🔪 How much you take in of sorbitol (f.e. in other fruit or sugarfree chewing gum) or fructose (f.e. in other fruit or fructose-glucose sirop) via nutrition, drinks, supplements, sirops or medication
  • ⏱ during 72 hours.

🍎 Fructose malabsorption is another and hereditary condition. When you suffer from it, a stricter elimination of fructose is advisable.

Wouldn’t it be nice to know how to reduce your complaints?


Geef een reactie